Algemene Voorwaarden

Postadres
By Dash Fashion
Tennesseedreef 13 R
3565 CK Utrecht

KVK nummer: 82165734
BTW nummer: NL862361229B01

Algemeen
De algemene voorwaarden van ons zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant worden geplaatst bij By Dash Fashion B.V. via de website en mobiele website. Door het plaatsen van een bestelling geef je aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst & bestelling
Wil je een bestelling plaatsen dan voeg je de desbetreffende artikelen toe aan je shoppingbag. Om een bestelling te plaatsen worden je persoonsgegevens gevraagd. Deze zullen nauwkeurig moeten worden doorgegeven om fouten bij de verzending te voorkomen. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens vind je in ons privacy beleid. Er is sprake van een overeenkomst nadat de order is verzonden door middel van de knop ‘kopen’. Vervolgens verwerkt By Dash Fashion B.V. je bestelling en ontvang je hiervan een bevestigingsmail.

Levering
Bestellingen worden binnen 1 tot 2 werkdagen geleverd, tenzij anders is overeengekomen, behalve wanneer ze worden verzonden vanuit ons internationale magazijn, dan is de levertijd 3 tot 7 dagen. Wij streven ernaar om je bestelling binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden. In het kader van de regels van de wet koop op afstand zullen wij de bestelling tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bestellingen kunnen worden gevolgd met een track and trace code die je per e-mail zult ontvangen na verzending van de artikelen. Bij pakketpost binnen Nederland en België wordt een bedrag van €4,95 aan verzendkosten in rekening gebracht indien het totaal bedrag van de bestelling onder de €50,- bedraagt. Voor internationale verzendingen (Overige Europese landen) wordt een bedrag van €8,95 in rekening gebracht voor pakketpost.


Het Aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs, met uitzondering van inklaringskosten en invoer btw. Deze additionele kosten zullen voor rekening en risico van de klant zijn. De post en/of koeriersdienst zal met betrekking tot de invoer gebruikmaken van de bijzondere regeling voor post- en koeriersdiensten. Deze regeling geldt als de goederen worden ingevoerd in het EU-land van bestemming, wat in het onderhavige ook het geval is. De post- en of koeriersdienst int de btw (al dan niet tezamen met de in rekening gebrachte inklaringskosten) bij de ontvanger van de goederen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaalmogelijkheden
Bij By Dash Fashion B.V.  kun je kiezen uit drie veilige betaalmogelijkheden: iDeal, Klarna en Creditcard. Betalingen met iDeal verlopen via beveiligde verbindingen bij Multisafepay. Bij ons kun je eenvoudig betalen in een SSL beveiligde betaalomgeving. Met 'Betaal later' betaal je je bestelling achteraf zodra je deze hebt ontvangen en besloten hebt deze te houden. Achteraf betalen met Klarna is veilig en eenvoudig. 

Retourneren
Voordat we je bestelling verzenden, wordt deze eerst grondig gecontroleerd op eventuele gebreken. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat een artikel niet helemaal aan je verwachtingen voldoet.

Wil je je bestelling retourneren? Stuur ons dan een e-mail naar: info@bydashfashion.nl, zodat we je zo goed mogelijk kunnen helpen met het retourproces en dit zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

Je hebt het recht om producten binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling te retourneren. Producten die na deze periode worden geretourneerd, worden niet meer verwerkt, dus houd hier rekening mee. Tijdens deze bedenktijd dien je het product en de verpakking netjes te behandelen. De retourkosten zijn voor eigen rekening.

BELANGRIJK: Elke retourzending dient te worden verstuurd met een Post NL track-en-tracecode, zodat je de zending kunt volgen. Retourzendingen zonder track-en-trace worden niet geaccepteerd.

Retouren moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

-      In onbeschadigde staat zijn, niet gedragen of gewassen zijn en voorzien van originele verpakking en kaartjes.

-      Er zijn geen voedselvlekken, make-up vlekken, lichaamsgeuren, dierlijk haar of   sigarettengeuren op de artikelen aanwezig.

-      Sieraden en lingerie kunnen vanuit hygiënisch oogpunt niet geretourneerd worden.

-      Er is niet geprobeerd een gebrek te herstellen.

-      Het verzendrisico en de kosten van het retourneren zijn voor de koper.

-      Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.

-      Indien niet aan onze retourvoorwaarden is voldaan dan behouden wij ons het recht voor om zendingen terug te sturen en jou de verzendkosten in rekening te brengen.

Artikelen kunnen niet worden geruild. Mocht je een andere maat van een artikel willen ontvangen dan dien je het desbetreffende artikel binnen de retourtermijn terug te sturen en een nieuwe bestelling te plaatsen in de webshop. 

Verzending en transport
By Dash Fashion B.V. verzend haar pakketten met PostNL of DHL. Pakketten worden bezorgd op maandag tot en met zaterdag. Tijdens het transport van je bestelling wordt het risico voor schade, diefstal of verlies gedragen door ons. Jij neemt dit risico over op het moment van aflevering.

Aansprakelijkheid
By Dash Fashion B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Overmacht
Als By Dash Fashion B.V. in geval van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding.

Garantie
Mocht een door jou gekocht artikel gebreken vertonen (materiaal- of fabricagefouten, transportschade) dan kun je het product binnen 14 dagen terugsturen met het voorgedrukte retourformulier. Na verloop van deze garantietermijn is By Dash Fashion B.V. gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie en verzendkosten in rekening te brengen. Mocht binnen deze periode een item beschadigd zijn of er treedt een ander mankement op, meldt dit dan via e-mail: info@bydashfashion.nl.

Natuurlijk geldt de garantie alleen op artikelen als er sprake is van een gegronde klacht. De klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door: 

- Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid. (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade)
- Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud
- Uitzonderlijke slijtage
- Beschadiging door het niet volgen van was etiketten (géén wasgarantie, ontstane problemen na het wassen zijn op eigen verantwoordelijkheid)
- Op ritsen& knopen zit géén garantie. 

Eigendomsrechten
Op het materiaal dat op de webiste van By Dash Fashion B.V.  te vinden is rusten rechten van intellectuele eigendom. Het is voor bezoekers verboden om materiaal van de website openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van By Dash Fashion B.V. en expliciete bronvermelding.

Herroepingsrecht
Het is mogelijk om een overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst zonder enige rechtvaardiging te ontbinden. Je dient ons hiervan op de hoogte te stellen door middel van een eenduidige verklaring per brief of e-mail.

Wijzigingen van de algemene voorwaarden
By Dash Fashion B.V. heeft het recht om deze algemene voorwaarden te veranderen. We raden je dus aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

© BY DASH FASHION B.V., 2023